Hydroizolace a parozábrana

  • lze aplikovat přímo na beton, zdivo apod.
  • dokonale nahrazuje fatrafol, asfalové pásy apod.
  • pokud jsou například hotové základy, základová deskastěny se vystříkají izolační pěnou (čímž zajistíme jak hydroizolaci, tak i tepelnou izolaci) a můžeme začít rovnou zděním konstrukce, na izolovanou základovou desku pak lze přímo klást dlažbu

Použití hydroizolační pěny:

Parozábrana:

Permeance vypařování vody je rychlost, jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu. Norma, která se v současnosti používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm (0.00004L/s.m2 při 25mm). Nezávislé testy prokázaly, že Izolační pěna S0540 překračuje tyto standardy o více než 38 %.