Zateplení fasády - vnější izolace

Tvrdá izolační pěna s uzavřenou strukturou buněk má tři základní vlastnosti:

Tepelná izolace

S0329 se plně chemicky naváže na podklad (beton, sklo, cihla, kov, dřevo) tak, že mezi izolačním materiálem a podkladem není žádný vzduchový prostor, žádné spoje, lepidla nebo mechanické upevňovače zabraňující proudění vzduchu.

Parozábrana

Permeance vypařování vody je rychlost, jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu. Norma, která se používá v současnosti pro budovy a průnik vodních par, je méně jak 1 perm. Nezávislé testy prokázaly, že izolační pěna S0329 překračuje tyto standardy o víc jak 38%.

Vzduchová bariéra

Vytvořením pevné vzduchové bariéry předchází tento produkt vytváření kondenzace vody, která často vede ke vzniku plísní a zničení stěny. Téměř 100% podíl uzavřených buněk v pěně vytváří pevnou, odolnou a efektivní vzduchovou bariéru bez spár.